Per 25 mei 2018 zijn wij als website beheerders en vereniging gehouden aan de nieuwe Europese ‘GDPR’ wetgeving, beter bekend als AVG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming). We lichten graag toe wat dit betekent.

Allereerst: Bij het bezoeken van onze website worden uw globale webactiviteiten gevolgd door Google Analytics om ons de mogelijkheid te geven de website te verbeteren. Er worden dus ook cookies geplaatst om de website correct te kunnen weergeven. Op basis van uw IP-gegevens weten we welke pagina’s u bezoekt en wanneer u onze site verlaat, en op basis van de gegevens die uw browser ons verstuurt bepalen we de beste weergave van de pagina’s. Bij het bezoeken van onze website gaat u automatisch akkoord met deze technische noodzakelijkheden.

Verder: Op onze website zult u ook enkele aanmeldformulieren en contactformulieren aantreffen. Hierbij vragen wij enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het vervolgcontact of voor de registratie van uw aanmelding. Denk bij het aanmelden voor een activiteit aan bvb uw adres; deze adresgegevens gebruiken wij om te verifieren of u een inwoner bent van Aerdt. Bij het invullen van het contactformulier vragen we bvb een telefoonnummer, zodat we even kunnen bellen als het lastig is schriftelijk te reageren. Veel van deze velden zijn echter niet verplicht, dus het is uw keuze deze in te vullen. We bewaren de gegevens zolang als het nodig is om u vraag of aanmelding te verwerken en hanteren hiervoor de bewaartermijnen zoals hierboven zijn beschreven per categorie.

En: Wij werken tevens niet met een no-reply@ e-mail adres, dus uw mail komt altijd in een mailbox terecht die door de website beheerders actief gelezen en beheerd wordt. Daarnaast is er geen sprake van een inlogsysteem voor bezoekers of leden, dus is er geen sprake van opslag van online gebruikersgegevens.

Dus: Vanuit de AVG wetgeving zijn wij verplicht u te wijzen op de manier waarop wij privacygevoelige informatie opslaan, hoe wij deze gebruiken en verwerken, hoe u daar zelf invloed op heeft en dat u hiervoor bij het aangaan van het lidmaatschap of medewerking aan projecten en activiteiten dus akkoord geeft. Daar tegenover staat dat u te allen tijde het recht heeft op inzage of het laten verwijderen van deze gegevens en dat wij verplicht zijn een melding te doen bij u en de relevante instantie(s) indien er sprake is van een datalek.

De informatie die we nu gegeven hebben geldt wat ons betreft als privacy verklaring voor het gebruik van de website en e-mail en de gegevens die via deze weg binnenkomen. 

Ervan uitgaande dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd,
bestuur Ver. Dorpsraad Aerdt en beheerders website www.aerdt.info