Wapenschild van Herwen en Aerdt

Het wapen van de voormalige gemeente Herwen en Aerdt van 16 juni 1926 tot de herindeling in 1985. Hierna maakt het dorp deel uit van de gemeente Rijnwaarden Ook de dorpen Pannerden, Herwen, Lobith, Spijk en Tolkamer behoren bij deze gemeente.

herwen

“Gedeeld : I in goud een geopende gekanteelde burcht van keel met 2 ronde vensters en een vierkant venster van zilver (2: 1), voor de poortopening een slagboom, eveneens van zilver, II doorsneden : a in zilver 3 papegaaien van keel (2 : 1); b gedwarsbalkt van zilver en azuur van 10 stukken met een goudgekroonden leeuw van keel over alles heen. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.”

Oorsprong/verklaring:
Het gebied van de gemeente behoorde tot de ambten Kleverham en Emmerich, beide eertijds Kleefs, later Pruisisch gebied. Pas in 1815 werd het geheel Nederlands gebied. Het gebied werd eerst ingedeeld in de gemeenten Herwen en Lobith. In 1817 werden deze samengevoegd tot Herwen en Aerdt. De gemeente Lobith heeft maar 9 maanden bestaan en heeft verder geen eigen wapen gevoerd.

De gemeente voerde in de 19e eeuw geen wapen, maar gebruikte een zegelstempel, met daarop een burcht. Kleuren zijn hiervan niet bekend. De burcht is waarschijnlijk afgeleid van het plaatselijke schuttersgilde. Een 17e eeuwse borstplaat van dit gilde vertoonde reeds een burcht.

In 1913 vraagt de gemeente voor het eerst informatie over een wapen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Die wisten echter van geen wapens van een van de dorpen in de gemeente. De kwestie bleef liggen tot 1923, toen een nieuwe burgemeester aantrad.

In 1925 werd door de rijksarchivaris van Gelderland voorgesteld om alleen de versterkte toren van Lobith in het wapen op te nemen. De burgemeester wilde echter ook de andere dorpen in het wapen naar voren laten komen. Zijn verzoek aan de Hoge Raad van Adelresulteerde in het huidige wapen. De burgemeester vond dat maar wat kaal, en vroeg een hertogskroon en twee leeuwen als schildhouders aan. Aangezien elke historische onderbouwing hiervoor ontbrak werden die niet toegekend. Het ontwerp werd nog op een paar kleine punten aangepast (de leeuw werd dubbelstaartig, een tolhek werd toegevoegd), maar verder ongewijzigd verleend.

De burcht is het symbool voor Lobith. Hoewel het onzeker is of Lobith ooit een eigen wapen heeft gehad, is het wel als zodanig lange tijd gebruikt. Wel heeft in Lobith een versterkt tolhuis gestaan, dat als model voor het wapen kan hebben gediend. Aangezien Lobith het voornaamste dorp was in de gemeente werd het grootste deel van het wapen in beslag genomen door de burcht. De papegaaien zijn afkomstig uit het wapen van Van Rossum. De familie Van Rossum was in bezit van het (voormalige) kasteeltje de Boswaai te Herwen.

rijnwaarden

Het nieuwe wapen van de gemeente Rijnwaarden.

Het wapen is een combinatie van het oude wapen van Herwen en Aerdt en 3 pannen als symbool voor Pannerden, tevens afkomstig uit het wapen van die gemeente.

Vlag van Herwen en Aerdt

nl-ge_haLinks de vlag van de gemeente Herwen en Aerdt vastgesteld bij het gemeentelijk besluit van 27 april 1972.

Rechts onder de vlag van de gemeente Rijnwaarden.

nl-ge-rwGoedgekeurd door de Hoge Raad van de Adel met een brief van 28 augustus 1990 en vastgesteld bij het gemeentelijk besluit van 25 oktober 1990. De vlag is ontworpen door de kunstenaar Tonny Ross uit Lobith. Het ontwerp is gebaseerd op de oude vlag van de voormalige gemeente Herwen en Aerdt. De gemeente Pannerden had destijds geen vlag. De blauwe driehoek in de vlag symboliseert de ligging van de gemeente Rijnwaarden aan de Bovenrijn.

Meer weten? Bezoek eens de Heemkundekring Rijnwaarden: http://www.heemkundekringrijnwaarden.nl/