Wandelroutes

De routebeschrijving van de onderstaande wandelroutes is te verkrijgen bij de plaatselijke recreatiebedrijven en bij de VVV steunpunten.

Gangen door Rijnstrangen (14km)
Een voettocht door het gebied van de oude Rijnstrangen is een onderneming voor nieuwsgierige wandelaars die tegen een stootje kunnen. De route is vol verrassingen, trekpontjes en voor een groot deel ongebaand. Maar voor een beetje avonturier is de beloning groot!

Driedorpenpolderroute (10 km)
Door de Drie Dorpen Polder gelegen tussen Aerdt, Pannerden en Herwen. Langs een kolk, die ontstaan is doordat de kolkende watermassa een diep gat sloeg bij een dijkdoorbraak. De dijk slingert, omdat hij om de kolk heen is gelegd. En langs een voor het Gelders rivierengebied kenmerkende T-boerderij.

De Bijlandroute (14 km)
Rondom De Bijland, een 300 ha groot watersportgebied aantrekkelijk voor dagrecreanten en watersporters, en door de dorpen Tolkamer en Herwen.

De Gelderse Poort Wandeltocht
Regelmatig wordt de Gelderse Poort Wandeltocht georganiseerd doorplaatselijke recreatiebedrijven. De tocht is een goede oefening voor de Apeldoornse en Nijmeegse Vierdaagse. Het startpunt is bij Cafe de Oude Waal in Pannerden. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 40, 25, 15 en 10 km. De wandelingen van 40 en 25 km zijn vernieuwd en lopen o.a. over het prachtige nieuwe pad door de Ossenwaard bij Herwen.

Zie voor de exacte data de website http://www.gelderseiland.nl/.

DSC_1999Het Laarzenpad
Treedt u graag buiten de gebaande paden? Schrikt modder en improviseren u niet af? Dan zult u genieten van het Laarzenpad langs het stroomgebied van de Rijn. Deze experimentele wandelroute is uitgezet door ANWB-vrijwilligers en bedoeld voor avonturiers.
In Nederland zijn talloze wandelingen uitgezet, voorzien van markeringen en verhard met asfalt, klinkers of kleischelpen. Daarnaast is er bij een grote groep wandelaars ook behoefte om wat meer te struinen, zonder direct het idee te hebben geleid te worden. Voor deze wandelaars is de ANWB gestart met de realisatie van een Laarzenpad langs het stroomgebied van de Rijn.
Het afgelopen jaar hebben vrijwilligers van de ANWB een route uitgezet vanaf Tolkamer naar Arnhem. De bedoeling is dat het Laarzenpad ooit zal lopen langs Waal, Lek én IJssel. Als u dan start in Tolkamer, waar de Rijn ons land binnenkomt, kunt u struinen tot aan Hoek van Holland. Of tot Kampen, als u kiest voor het IJsseltracé.
Het Laarzenpad maakt waar mogelijk gebruik van bestaande routes en verkeert nog in een experimenteel stadium. Niet alle eigenaren zijn blij met struiners over het erf en bovendien loopt u soms door kwetsbaar natuurterrein, waar in de winter onder meer kolganzen verblijven. Ook kan bij hoogwater niet overal gestruind worden, dus zullen alternatieven gezocht moeten worden in de vorm van bestaande wandel- en fietspaden en dijken.
Kortom: het Laarzenpad is vooralsnog alleen geschikt voor wandelaars met enig improvisatietalent. Maar dat maakt het struinen ook bij uitstek avontuurlijk én anders dan een volledig gemarkeerde wandeling.

— Bepalingen VSR-route
De route gaat voor een deel langs de Oude Rijnstrangen, waar door de Vereniging Streekbeheer Rijnstrangen (VSR) een route is geopend op particulier agrarisch gebied. Dit deel van de route is gemarkeerd met schildjes met het logo van De Gelderse Poort, met daaronder het logo van de VSR. Startpunt is Huis Aerdt in het dorp Herwen.
Het zuidelijk deel van dit tracé in de zogenaamde Eendenpoelsche Buitenpolder is van 1 november tot 1 maart gesloten vanwege de overwinterende ganzen. Verder geldt dat de VSR-route alleen toegankelijk is van zonsopgang tot zonsondergang, dat u niet buiten de markeringen mag lopen en absoluut geen honden mag meenemen, ook niet aangelijnd!

— Globale beschrijving van de route
De start is op de Europaboulevard in Tolkamer. Vandaar uit loopt u langs het Bijlandsch Kanaal naar de eerste steenfabriek, waar u achterlangs gaat. Van hieruit gaat het traject omhoog langs het recreatiegebied De Bijland richting Herwen en Aerdt. Hier takt de wandeling aan op het wandelpad van de Vereniging Streekbeheer Rijnstrangen (VSR). Bij de Oude Aerdtseveensestoep in Aerdt staat een informatiepaneel over dit wandelpad. Dit paneel is tevens de start van dit deel van de wandeling. Om over de oude rivierloop te komen is voorzien in een handbediend veerpontje, dat u zelf kunt bedienen.(Wie vanaf de overzijde van de Rijn vanuit Millingen aan de Rijn wil starten, kan het voet/fietsveertje nemen dat naar de overzijde vaart. Van hieruit loopt u dan een stukje terug richting steenfabriek om vervolgens het pad te volgen richting Herwen/Aerdt.)

DSC_1947Eenmaal in de buurt bij Pannerden kunt u de route rond lopen via het VSR-pad om weer terug keren naar Aerdt. Maar voor de voortzetting van het Laarzenpad, moet u naar Pannerden, richting Pannerdensch Veer, vanwaar via de dijk het traject langs het Pannerdensch Kanaal loopt tot aan Kandia. Hier treft u een beeld van een mammoet aan, waarvan de resten zijn aangetroffen bij het graven van de Betuwelijn (die hier uit de tunnel komt). Bij Loo loopt u nog een stukje via de dijk, om vervolgens de Loowaard in te gaan. In dit gebied mag u overal struinen tussen de konikspaardjes, die het gebied begrazen.
Aan het eind moet u voorlopig nog een stukje via de Loodijk naar het Looveer. Dan mag en kunt u lopen over het terrein van de betonfabriek die hier ligt. Vervolgens gaat u langs de Nederrijn richting Lingewaard. Wellicht staan hier en daar nog wat afrasteringen, maar met wat handigheid kunt u daar omheen langs de oeverzijde.
Bij de eerste grote brug, de Andrej Sacharovbrug, moet u een stukje verhard pad op, de Malburgse Veerweg, die richting Bakenhof/Stadsblokken gaat. U bent dan in Arnhem, waar voorlopig dit Laarzenpad stopt, in afwachting van verdere initiatieven.

Overig
http://www.klompenpaden.nl – Klompenpad ‘Rijnweidepad’ Spijk/Tolkamer

 

Ga verder naar:
Het dorp Aerdt
Dorpshuis ‘Eensgezindheid’
Oorsprong en historie
Bezienswaardigheden
Fietsroutes
Wandelroutes
Aerdt op de kaart
Wapenschild en vlag
Volkslied