Gisterenavond heeft Dorpsraad Aerdt haar jaarlijks gesprek gehad met dorpscontactwethouder Carla Koers. Ze hebben ‘Happy News’ met haar gedeeld, dus wat er allemaal goed gaat en welke projecten ze hebben gerealiseerd, maar hebben het ook gehad over wat er beter moet in Aerdt.
Zo hebben ze met haar gesproken over de (verkeers)veiligheid in en rondom Aerdt en wat de rol van de gemeente daarin is (handhaving, maatregelen), het speeltuinconvenant en wat dat betekent als bvb een toestel in slechte staat is (de ‘Olifant’ wordt vervangen), de bedreigingen voor de leefbaarheid zoals bereikbaarheid (OV, buurtbus, bruggen), de afstand naar voorzieningen voor specifieke doelgroepen, waterretentie en behoud van voorzieningen binnen de kern, kansen voor betaalbaar wonen (en bouwen) in Aerdt en hoe de gemeente de recent gemaakte prestatieafspraken in Aerdt gaan invullen (samen met de woningbouwcorps.)

We weten nu dat er diverse harmonisaties nog gaande zijn rondom OZB, subsidiebeleid, beleid rondom behoud van dorpshuizen en sportparken, groenbeleid en dat ook voor bvb speeltuinen weer een nieuwe beleid wordt gevormd. De duurzaamheidskwestie is een actueel onderwerp waar u als inwoners voor wordt opgeroepen om mee te praten, hetzelfde bij de omgevingsvisie, warmtevisie en de woonvisie in het algemeen. Dat betekent dat er dit najaar en zeker tot komende zomer nog veel beslissingen moeten worden gemaakt en de gemeente op de dorpsraad maar vooral ook op u beroep zal doen om mee te denken.

De dorpsraad van Aerdt bestaat uit 4 bestuursleden en doet haar uiterste best om voor haar inwoners een leefbare omgeving te creeëren en behouden. Maar dit kunnen zij niet zonder de inzet van diezelfde inwoners en vrijwilligers. Door mee te praten, vergadering bij te wonen en in te zetten voor projecten kunnen inwoners en leden hieraan bijdragen. Want alleen dan kan de dorpsraad blijven bestaan. Wil jij helpen? Neem dan contact met ze op. Ze vergaderen elke eerste donderdag van de maand vanaf 20.00 uur in het dorpshuis.