De afgelopen twee jaar heeft de dorpsraad van Aerdt zich gedragen als aanjager van nieuwe, sociale activiteiten in en rondom Aerdt. Daar is nog eens een jaar voorbereiding en subsidie ‘molen’ aan vooraf gegaan. De activiteiten waren gericht op verbetering van de sociale cohesie en woonomgeving, verbetering van de aanloop naar de openbare voorzieningen zoals het dorpshuis en de kerk, opfleuren van de groene leefomgeving en individuele zelfredzaamheid van inwoners. Hieruit zijn een hoop mooie nieuwe activiteiten voortgekomen waarvan er enkelen nu op eigen kracht verder gaan. Ook zijn er aanpassingen gedaan aan de voorzieningen en is aandacht besteed aan achterstallig onderhoud van objecten in de openbare ruimte.

De kans van slagen van dit gehele programma was vrijwel volledig afhankelijk van het enthousiasme van de inwoners zelf; Met ideeën komen, meehelpen bij uitvoering, inzetten voor continuïteit.

Het activiteitenprogramma zoals dat aan de inwoners van Aerdt is voorgesteld en ook grotendeels voor hen werd georganiseerd door de dorpsraad, stopt nu. De subsidie die daarvoor is verkregen via gemeente en provincie is grotendeels besteed en de periode waarbinnen deze bestedingen hebben moeten plaatsvinden is verstreken. Er bestaat nog een kleine reservering voor het afronden van nog lopende projecten.

De dorpsraad van Aerdt en de vrijwilligers willen iedereen die erbij betrokken is geweest bedanken voor de medewerking aan dit programma en de goede ideeën die hieruit voortgekomen zijn!