Samen werken we aan Leefbaarheid
In samenwerking en met goedkeuring van Dorpshuis Eensgezindheid en de gemeente Rijnwaarden heeft Dorpsraad Aerdt een aanvraag gedaan bij de provincie tot het verkrijgen van de subsidie ‘Samen werken aan leefbaarheid’. Deze subsidie, ter ondersteuning van bewonersinitiatieven op gebied van leefbaarheid en sociale samenhang, is voor ruim 12 duizend euro verkregen!

Dit bedrag is berekend op 75% van de totale kosten, de dorpsraad investeert de overige benodigde 25%. Zij doet hiervoor een beroep op diverse fondsen en sponsoren. De subsidie geldt voor termijn zomer 2017 t/m najaar 2018 waarin de activiteiten moeten hebben plaatsgevonden.

Dit betekent dat we in jou als inwoner investeren door verschillende activiteiten te organiseren. Je ontvangt daarom dit programmaboekje waarin we de beoogde activiteiten aanbieden. Voordat de activiteiten daadwerkelijk kunnen plaatsvinden, dient het minimum aantal deelnemers bereikt te zijn. Er geldt voor de meeste activiteiten tevens een maximaal aantal deelnemers. In dit programma vind je ook niet steeds een datum maar een na te streven dagdeel, de beoogde startdatum en indien van toepassing de deelnamekosten (dekking).

Aarzel niet om je aan te melden
De activiteiten zijn voor iedereen, zowel jong als oud, toegankelijk door de lage deelnamekosten. Je hoeft hiervoor niet lid te zijn een vereniging. De activiteiten worden in het dorpshuis georganiseerd.

Bijdragen als vrijwilliger?
Graag! We kunnen altijd hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. Bij het beheren van de keuken en het schenken van dranken, bij het opzetten van de materialen en bijvoorbeeld bij het begeleiden van de activiteiten. Maar denk ook aan aan kleine klusjes en schoonmaakwerkzaamheden.
Kom op maandag, dinsdag en donderdagavond eens langs bij de beheerders in het dorpshuis, neem contact op met de dorpsraad (info@dorpsraad-aerdt.nl) of secretaris Willie Blij van het dorpshuis via Tel.nr.: 247523 als je een steentje bij wil dragen aan de organisatie.

Programmaboekje 2017-2018 online (klik om te downloaden)