De vereniging Dorpshuis Eensgezindheid Aerdt heeft een cheque van €3000,- in ontvangst genomen. De cheque is uitgereikt door het Rabobank Stimuleringsfonds van Rabobank Arnhem en Omstreken. De uitreiking vond plaats in het Jongerencentrum Creon in Westervoort. In het hartje van het dorp Aerdt is het gebouw, het Dorpshuis Eensgezindheid gevestigd. Het dorpshuis is een ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. Daarnaast biedt het dorpshuis plaats voor vergaderingen, sport en culturele activiteiten, en het geven van cursussen en workshops. In 2016 hadden zij plannen om de accommodatie te verduurzamen. Met de cheque die het dorpshuis heeft ontvangen, hebben zij de mogelijkheid gekregen om dit nu waar te maken. Het Stimuleringsfonds van Rabobank Arnhem en Omstreken ondersteunt verenigingen, instellingen en stichtingen, die klant zijn van de bank en zich bezighouden met het versterken van het maatschappelijke leven in het werkgebied.

Eerder al heeft het dorpshuis een donatie ontvangen van het Oranje Fonds voor het verduurzamen van de accommodatie, en de gemeente Rijnwaarden heeft dit bedrag verdubbeld. Aan de renovatie van het dak kan dus in het voorjaar van 2017 al begonnen worden. Op vrijdagavond 10 maart aanstaande informeren zij vanaf 20:00 uur alle inwoners van Aerdt over de stand van zaken en de werkzaamheden.